רשימה או טבלה: T-S Ar.35.156

רשימה או טבלה T-S Ar.35.156

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script and Coptic numerals.