רשימה או טבלה: T-S Ar.34.98

רשימה או טבלה T-S Ar.34.98

תיאור

Business accounts in Arabic. Needs examintaion