רשימה או טבלה: T-S Ar.34.87

רשימה או טבלה T-S Ar.34.87

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew numerals. Dated: Rabīʿ II 958 AH, which is 1551 CE. Commodities include: flax. People include: Muḥammad, Ghazāwī, Jamūsī.