רשימה או טבלה: T-S Ar.34.69

רשימה או טבלה T-S Ar.34.69

תיאור

Business accounts. In Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals. Late.