מסמך שלטוני: T-S Ar.34.340

מסמך שלטוני T-S Ar.34.340

תיאור

Fiscal document, probably. Entries in multiple hands, some of them beginning with ṣaḥḥa, some of them mentioning a mablagh (sum) of money.