רשימה או טבלה: T-S Ar.34.337

רשימה או טבלה T-S Ar.34.337

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script.