רשימה או טבלה: T-S Ar.34.321

רשימה או טבלה T-S Ar.34.321

תיאור

Accounts in Arabic script. Late.