רשימה או טבלה: T-S Ar.34.310

רשימה או טבלה T-S Ar.34.310

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.