רשימה או טבלה: T-S Ar.34.287

רשימה או טבלה T-S Ar.34.287

תגים

תיאור

Distribution of wheat to Byzantines (thabat al-Rūm). Belongs with T-S K15.113. Dating: ca. 1100–40 CE.