רשימה או טבלה: T-S Ar.34.279

רשימה או טבלה T-S Ar.34.279

תיאור

Table in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Presumably accounts of some kind. Needs examination.