רשימה או טבלה: T-S NS 264.39 + T-S Ar.34.270

רשימה או טבלה T-S NS 264.39 + T-S Ar.34.270

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Probably late. Mentions many names, many of them Muslim (Aḥmad, Muḥammad, etc.). Mentions diverse commodities, including "daḥārīj" and the hide of a water buffalo (jild jāmūs).