רשימה או טבלה: T-S Ar.34.257

רשימה או טבלה T-S Ar.34.257

תיאור

Business accounts in Judaeo-Arabic. Late. Mentions people such as al-muʿallim Moshe and goods such as linseed oil (zayt ḥār) and possibly dragon's blood (qāṭir).