רשימה או טבלה: T-S Ar.34.25

רשימה או טבלה T-S Ar.34.25

תיאור

Bifolio of business accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Faded. Dating: likely Ayyubid-era, as the format resembles that of T-S Ar.39.428 + T-S AS 183.83. AA/ASE.