מסמך שלטוני: T-S Ar.34.248

מסמך שלטוני T-S Ar.34.248

תגים

תיאור

Tax receipt. Fatimid-era. Short. Granted to a certain Yūsuf. Amounts and date and scribe are not immediately clear. Needs further examination.