רשימה או טבלה: T-S Ar.34.230

רשימה או טבלה T-S Ar.34.230

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.