רשימה או טבלה: T-S Ar.34.215

רשימה או טבלה T-S Ar.34.215

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic, Hebrew, and eastern Arabic numerals. Late. Mentions ground saffron.