רשימה או טבלה: T-S Ar.34.206

רשימה או טבלה T-S Ar.34.206

תיאור

Accounts in Arabic script and eastern Arabic numerals. Arranged in an extremely neat table on notebook paper. Dating: Late, probably 19th century.