רשימה או טבלה: T-S Ar.34.205

רשימה או טבלה T-S Ar.34.205

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Mentions people such as Jamāl al-Dīn and Ismāʿīl al-Ḥalabī. Mentions commodities such as pepper, lac, and sumac.