רשימה או טבלה: T-S Ar.34.196

רשימה או טבלה T-S Ar.34.196

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century. Mentions Yosef b. Yehuda and al-Mahdiyya.