רשימה או טבלה: T-S Ar.34.187

רשימה או טבלה T-S Ar.34.187

תיאור

Account in Arabic script, unclear if state/fiscal or private. Dating: Looks Ayyubid or Mamluk era. Needs examination.