רשימה או טבלה: T-S Ar.34.174

רשימה או טבלה T-S Ar.34.174

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. The hand may be known.