רשימה או טבלה: T-S Ar.34.15

רשימה או טבלה T-S Ar.34.15

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals.