רשימה או טבלה: T-S Ar.34.130

רשימה או טבלה T-S Ar.34.130

תיאור

Accounts in Arabic script. Also jottings on verso.