סוג לא ידוע: T-S Ar.34.128

סוג לא ידוע T-S Ar.34.128

תגים

תיאור

State document? In Arabic script, chancery hand. ورجع الى ديواني ال. . . . . على جميع التوقيع....