סוג לא ידוע: T-S Ar.34.115

סוג לא ידוע T-S Ar.34.115

תיאור

Document in Arabic script. Accounts of some kind? Needs examination.