רשימה או טבלה: T-S Ar.34.106

רשימה או טבלה T-S Ar.34.106

תגים

תיאור

Table in Arabic script and Coptic numerals. Accounts?