רשימה או טבלה: T-S Ar.34.105

רשימה או טבלה T-S Ar.34.105

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 18th or 19th century.