רשימה או טבלה: T-S Ar.30.90

רשימה או טבלה T-S Ar.30.90

תיאור

Probably accounts, mentioning dates, quantities, and names.