רשימה או טבלה: T-S Ar.30.58

רשימה או טבלה T-S Ar.30.58

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic, probably late.