רשימה או טבלה: T-S Ar.30.33

רשימה או טבלה T-S Ar.30.33

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Late, perhaps 17th or 18th century. "The blessed account of the expenses on meat by Yiṣḥaq." Arranged by parasha.