רשימה או טבלה: T-S Ar.30.303

רשימה או טבלה T-S Ar.30.303

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and eastern Arabic numerals. Late.