רשימה או טבלה: T-S Ar.30.296

רשימה או טבלה T-S Ar.30.296

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Filling all four columns of the bifolium.Mentions tamarind and clove.