רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J19.25

מכתב T-S 8J19.25
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #693, pp.295-299
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition