רשימה או טבלה: T-S Ar.30.29

רשימה או טבלה T-S Ar.30.29

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dated: 439–40, probably AH, which would be 1047–49 CE. Mentions Khalaf, Yūsuf b. Mūsā, [...] b. Nissim.