רשימה או טבלה: T-S Ar.30.281

רשימה או טבלה T-S Ar.30.281

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Neatly arranged. Mentions Yaḥyā.