רשימה או טבלה: T-S Ar.30.280

רשימה או טבלה T-S Ar.30.280

תיאור

Accounts in Arabic script. Dating: Looks somewhat late, perhaps 14th or 15th century (with names like al-muʿallim Farajallāh).