רשימה או טבלה: T-S Ar.30.276

רשימה או טבלה T-S Ar.30.276

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century. 3 bifolia.