רשימה או טבלה: T-S Ar.30.271

רשימה או טבלה T-S Ar.30.271

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script (including li-ʿAbbās adāma llāhu ʿizzahu). Dating: Probably 11th or 12th century.