מסמכים קשורים טקסט ספרותי: T-S Ar.30.87 + T-S Ar.30.26

טקסט ספרותי T-S Ar.30.87 + T-S Ar.30.26