רשימה או טבלה: T-S Ar.30.259

רשימה או טבלה T-S Ar.30.259

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Faded.