רשימה או טבלה: T-S Ar.30.244

רשימה או טבלה T-S Ar.30.244

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. On a bifolium. Much of it is crossed out. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century.