רשימה או טבלה: T-S Ar.30.240

רשימה או טבלה T-S Ar.30.240

תיאור

Accounts in a shorthand based on Hebrew script. Dating: Late, probably 18th or 19th century.