רשימה או טבלה: T-S Ar.30.207

רשימה או טבלה T-S Ar.30.207

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Verso has jottings in Hebrew and Arabic script.