רשימה או טבלה: T-S Ar.30.200

רשימה או טבלה T-S Ar.30.200

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Medieval.