רשימה או טבלה: T-S Ar.30.196

רשימה או טבלה T-S Ar.30.196

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Narrow bifolium. Striking hand. Many names of commodities and people.