רשימה או טבלה: T-S Ar.30.194

רשימה או טבלה T-S Ar.30.194

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.