רשימה או טבלה: T-S Ar.30.182

רשימה או טבלה T-S Ar.30.182

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.