רשימה או טבלה: T-S Ar.30.180

רשימה או טבלה T-S Ar.30.180

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and eastern Arabic numerals.