רשימה או טבלה: T-S Ar.30.176

רשימה או טבלה T-S Ar.30.176

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.