רשימה או טבלה: T-S Ar.30.173

רשימה או טבלה T-S Ar.30.173

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.